Förord … xi
Författarens tack … xv
Inledning: Upptäcktsfärden … 1
Del 1 – Mitt tidiga liv
1.   De första åren … 9
2.   Skolmössan … 15
3.   Gunnel … 21
4.   Läkarstudier … 27
5.   Barnet … 37
6.   Läkarvikariat … 41
7.   En ovanlig familj … 47
Del 2 – Min inre kompass
8.    Sökandet inleds … 55
9.    THX-doktorn i Aneby … 63
10.    Terapi med fosterceller … 69
11.    Vägskäl … 75
12.    Livspusslet … 83
13.    Mottagningen … 87
14.    Doktor Issels … 91
15.    Homeopati – en immateriell terapi … 97
16.    Professor Lönn … 103
Del 3 – Upptäckten
17.    Hodgkins sjukdom … 113
18.    Göteborg, januari 1983 … 117
19.    Levande partiklar … 123
20.    Pharmacia … 131
21.    Demonstration i Linköping … 137
22.    Somatisk ekologi … 143
23.    Psykisk sjukdom … 147
24.    Anemier … 151
25.    Sjukdom eller ufo? … 155
26.    Växt, jordmån och cirkulation … 161
27.    Alternativa terapier … 165
28.    Patienter … 173
29.    Bröstcancer … 181
30.    Familjen och Gunnels karriär … 185
Del 4 – Hjälpande händer
31.    Fenomenet Gösta Wollin … 191
32.    Ingemar Ljungqvist … 201
33.    På alternativ världskongress i Sydney … 207
34.    Ramesh Singh Chouhan … 211
35.    Världskongressen i Montreal … 217
36.    Intellektuell inavel och klonade vita rockar … 223
37.    HSAN … 227
38.    Korallmineraler … 229
39.    Demonstrationen i Aten … 233
40.    Rolf Ericsson … 237
41.    Två mottagningar … 245
42.    2000-Talets Vetenskap … 249
43.    ALS … 253
44.    Dödsbakterien … 257
45.    Malignt melanom … 263
Del 5 – Snaran dras åt
46.    Bombens tändhatt … 273
47.    Rikskändis … 277
48.    Bomben briserar … 283
49.    Utskämd och attackerad … 289
50.    Medicinsk dissident … 295
51.    Sporsäckssvamp … 301
52.    Skam den som ger sig! … 309
Epilog: Var mån om jordmånen! … 317
Del 6 – Vetenskapliga artiklar
Återupptäckten … 327
Förteckning över artiklar … 329
15 vetenskapliga artiklar  … 331
Bilagor
Osher centrum för integrativ medicin (OCIM) … 431
Läkaren som vägrade ge upp – ett dokumentärfilmprojekt om Erik Enby … 435
CV – Erik Enby … 441
Register … 447

Läkaren och forskaren Erik Enby har i 40 år mikroskoperat blod och i det påträffat okänd mikrobiologisk växt hos kroniskt sjuka människor. Detta går tvärtemot skol­medicinens fastslagna sanning, vilken fram till våra dagar har hävdat att blodet är sterilt hos både personer som känner sig friska och individer med kronisk sjukdom.
I sin forskning har han dessutom funnit ett klart samband mellan dessa mikrobiella fynd och sina patienters symptombilder, och på sin hemsida, www.enby.se, har han öppet redovisat sina resultat och bett företrädare för skolmedicinen att kontrollera dessa, något som de hittills har vägrat.
Dessa revolutionerande upptäckter har lett till att han har föreslagit att man ska skapa ett helt nytt och sammanfattande ämnesområde som ska förklara hur ett gott hälsotillstånd övergår till det så kallade sjukdomstillståndet. Detta nya område har han döpt till somatisk ekologi.
Om Erik Enby har rätt i sina slutsatser, kan ett nytt sjukdomsbegrepp, vilket gör gällande att sjukdomar ofta har samband med okänd mikrobiologisk växt, komma att ändra det medicinska synsättet. Mycket inom skol­medicinen i dag måste i så fall omprövas. Hur ska vi till exempel då ställa oss till blodtransfusioner?
Starka krafter har dock genom åren ständigt mot­arbetat Erik Enby och hans forskning, och det till den grad att han har förlorat sin läkarlegitimation

Recension av chefredaktör Michel Zazzio, publicerad på sidorna 26–27 i nr 2 2021 [maj/juni] i tidskriften 2000-Talets Vetenskap. Nedan följer några citat ur denna recension.
”Erik Enbys nyutgivna bok är ännu mer innehållsrik än hans första. Nu får den intresserade läsaren en möjlighet att djupare tränga in i Erik Enbys forskning och upptäckter som inte minst till den offentliga sjukvårdens förtret räddar livet på många patienter som annars skulle ha dött.”
”I boken ’Läkaren som vägrar låta sig tystas’ berättar Erik Enby om sin livsresa – en resa som kantas av såväl framgångar som motgångar. Framgångarna är alla de patientfall där allvarligt sjuka människor blir friska av Eriks diagnostik och behandling. Motgångarna har bestått i den offentliga sjukvårdens nonchalans och myndigheternas tidigare idoga jakt på Erik Enbys legitimation och frihet. Frihet? Ja, i boken beskriver Erik hur Socialstyrelsen utan grund förmådde förvaltningsrättssystemet att konfiskera Eriks läkarlegitimation.”
”Denna [första] del av boken är nästan som en deckarthriller, men med den skillnaden att det är myndigheterna och domstolarna som är brottsförövarna – alltså precis som vanligt (i det verkliga livet). En och annan myndighetsutövare liksom läkare framstår i boken som veritabla svenska ärkenöt – ja, det är ganska många som slåss om att erhålla just den titeln.”
”Bokens röda tråd är dock Eriks beskrivning av olika former av hittills förbisedd, omfattande sjukdomsalstrande mikrobiologisk växt – infektioner – i kroppsvätskor och vävnader från individer med alla former av kronisk sjuklighet samt i olika former av tumörsubstans.”
”Erik Enbys minst sagt revolutionerande upptäckter har lett till att han har skapat ett helt nytt medicinskt ämnesområde som förklarar hur en frisk och sund kropp med ett gott hälsotillstånd övergår till en sjuk och infekterad kropp. Det nya ämnesområdet kallar han somatisk ekologi, och det är ett ämnesområde som behövs och genom vilket mången sjukdom kan få sin förklaring. Kroppen är som en biotop på jorden – om den infekteras av oönskade organismer/arter, så riskerar den att försämras/dö.”
”Erik Enbys bok är full av humor trots alla de svåra umbäranden som Erik har fått utstå. Han visar genom utgivningen av sin bok att han är en outtröttlig optimist som vägrar att ge upp. Han vet att hans upptäckter är verkliga och inte bara någon hypotes eller att han skulle ha inbillat sig det som han numera vet och är helt säker på.”
”Boken ’Läkaren som vägrar låta sig tystas’ är ett givet val för den som vill få fördjupad kunskap om Erik Enbys diagnostik och behandling, men boken erbjuder även ett ypperligt tillfälle för den som är intreserad av Erik Enbys livsresa, inbegripet alla de intriger som tärande myndighetsutövare har varit upphov till.”

Recension av Sven Erik Nordin (fil. kand. i beteendevetenskap, författare, fri skribent), publicerad 21 mars 2021 på Svara doktorn. Nedan följer några citat ur denna recension.
”Det [boken] är ett omfattande verk på mer än 450 sidor, och nästan varje enskild sida är så fylld av viktiga fakta att den skulle förtjäna en egen recension.”
”Förutom att vara en synnerligen spännande och intressant beskrivning av Eriks egen historia, som är i klass med den allra bästa spänningsroman, så ger boken också avsevärda insikter i de delar av den medicinska vetenskapen där han har alldeles unika kunskaper och erfarenheter.”
”När Erik Enby tidigt med sitt speciella mikroskop kunde hitta något levande i kroniskt sjukas blod och vävnader, så var det som att svära i kyrkan. Inom läkarvetenskapen ”visste” man ju att blodet var sterilt, och någon som hävdade att så inte var fallet klassades omedelbart som oseriös forskare. Och man vägrade att ens titta i hans mikroskop. Numera har man tvingats erkänna att han hade alldeles rätt, och vetenskapliga artiklar om detta publiceras runt om i världen, ofta utan att Erik Enbys namn ens nämns.”
”Det är fullkomligt upprörande att läsa om hur han under åren har behandlats av både kollegor och av myndigheter och sjukvården i stort. De som verkligen har skämt ut sig ordentligt är förstås pressen, som inte dragit sig för något när det gäller att stämpla honom som en ”bluffdoktor”, vilken utsätter sina patienter för livsfara.”
”Sammanfattningsvis ger boken en utmärkt beskrivning av ett levnadsöde utöver det vanliga. Erik Enby har gått obruten ur kampen för att i sann vetenskaplig anda kunna utforska nya områden inom den vetenskap som är hans – den medicinska. Och hans bestående insats är förstås främst att han trots kraftfullt motstånd från sin omgivning kunnat visa, att människor (och andra däggdjur) med framför allt kroniska sjukdomar har en form av infektion - en ”växt” i kroppsvätskor och vävnader samt att man genom att häva denna infektion kan förbättra deras hälsotillstånd dramatiskt (Erik själv använder i kraft av sina insikter inte gärna begreppet ”bota”, vilket annars för en lekman skulle kännas naturligt).”
"I berättelsen ingår också ett både romantiskt och tragiskt inslag i hans liv. Han träffade sin blivande hustru Gunnel redan när hon var femton år, och sedan drabbades hon av polio och fick leva hela sitt återstående liv som närmast totalförlamad och rullstolsburen. Detta kom förstås också att prägla Eriks liv, och berättelsen om hur de tillsammans klarade av detta kan få recensentens ögon att tåras.”

Recension av Pia Hellertz (fil.dr., f.d. universitetslektor, socionom, psykoterapeut, mental tränare, författare, fri skribent), publicerad i NewsVoice den 5 mars 2021 och inom kort även på Boksidan. Nedan följer några citat ur denna recension.
”Mycket få böcker har på ett så påtagligt sätt berört och inspirerat mig att reflektera över min egen livs- och kunskapsväg som läkaren Erik Enbys bok ’Läkaren som vägrar låta sig tystas’ – med undertiteln ’Min livsresa och sökandet efter nya svar på sjukdomars uppkomst’ (2021).”
”Det som genomsyrar hela boken är Erik Enbys enorma nyfikenhet. Så fort det dyker upp en undran så går han vidare och undersöker.”
”Erik Enby är mycket kritisk mot läkarkåren. I ett kapitel med rubriken ’Intellektuell inavel och klonade vita rockar’ (s. 223 ff) får dom sig en känga. Han påminner om det som den italienske naturforskaren Galileo Galilei (1564-1642) råkade ut för. Etablissemanget vägrade titta i hans stjärnkikare när han försökte få dem att inse att Jorden inte var universums medelpunkt, utan att Jorden och övriga planeter i stället kretsade runt Solen. I stället dömdes han till livstids husarrest. Det tog 350 år innan han fick en ursäkt. Hur länge ska det dröja innan Erik Enby får en ursäkt?”
”När den kände regissören Björn Runge debuterade som sommarpratare berättade han om mötet med Erik Enby efter att Runge fått sin cancerdiagnos, malignt melanom, men gammelmedierna valde att utelämna Enbys alternativa ordination som hade botat Runges cancertumörer.”
”Den här boken bör läsas av alla, både av de professionella inom hälso- och sjukvården och av alla som förr eller senare sannolikt blir patienter inom skolmedicinens verksamheter, vare sig det är på sjukhus eller hos privatpraktiserande läkare.
Den bör också läsas av alla inom alternativmedicinen eftersom jag är säker på att den kan inspirera.”

  • Dr Erik Enby – Erik Enbys Naturhälsa
  • Dr Erik Enby – Nordisk Medicinkonsult AB
  • Läkaren som vägrade ge upp [biotrailer] – dokumentär av Börje Peratt (Vimeo)
  • Justitiemordet – Vittnet som försvann. Nämnändrad till Sista striden – Läkaren som vägrade ge upp del II [biotrailer] – dokumentär av Börje Peratt (Vimeo)
  • Sista striden (Läkaren som vägrade ge upp del 2) [biotrailer] – dokumentär av Börje Peratt (Vimeo)


Prissänkt med 30 kr!
Läs den nya recensionen av denna bok i 2000-Talets Vetenskap under fliken ”Recensioner” ovan!

Upptäcktsfärden som kan leda till en förklaring på vår tids stora sjukdomar!
  • Vad är det som driver en läkare att ensam söka efter orsakerna till de kroniska sjukdomarna, trots massivt ointresse från skolmedicinen?
  • Varför vägrar det medicinska etablissemanget att pröva de resultat som denne läkare har kommit fram till?
  • Är denne läkares forskningsrön så farliga att de till varje pris måste tystas?
Läkaren och forskaren Erik Enby har i 40 år mikroskoperat blod och i det påträffat okänd mikrobiologisk växt hos kroniskt sjuka människor. Detta går tvärtemot skol­medicinens fastslagna sanning, vilken fram till våra dagar har hävdat att blodet är sterilt hos både personer som känner sig friska och individer med kronisk sjukdom.
I sin forskning har han dessutom funnit ett klart samband mellan dessa mikrobiella fynd och sina patienters symptombilder, och på sin hemsida, www.enby.se, har han öppet redovisat sina resultat och bett företrädare för skolmedicinen att kontrollera dessa, något som de hittills har vägrat.
Dessa revolutionerande upptäckter har lett till att han har föreslagit att man ska skapa ett helt nytt och sammanfattande ämnesområde som ska förklara hur ett gott hälsotillstånd övergår till det så kallade sjukdomstillståndet. Detta nya område har han döpt till somatisk ekologi.
Om Erik Enby har rätt i sina slutsatser, kan ett nytt sjukdomsbegrepp, vilket gör gällande att sjukdomar ofta har samband med okänd mikrobiologisk växt, komma att ändra det medicinska synsättet. Mycket inom skol­medicinen i dag måste i så fall omprövas. Hur ska vi till exempel då ställa oss till blodtransfusioner?
Starka krafter har dock genom åren ständigt mot­arbetat Erik Enby och hans forskning, och det till den grad att han har förlorat sin läkarlegitimation.
I denna självbiografiska bok, som dessutom innehåller ett stort antal vetenskapliga artiklar skrivna av författaren, berättar en modig och envis läkare om sin livsresa och upptäcktsfärd, och även om den bitvis har varit mycket svår, har han aldrig tappat sin optimistiska livssyn eller sin humor, vilka båda genomsyrar hela boken.

Grundfakta
Titel/Namn Läkaren som vägrar låta sig tystas : min livsresa och sökandet efter nya svar på sjukdomars uppkomst
Bokfakta
Författare Erik Enby
ISBN-13 978-91-983345-3-1
Bokförlag Anarchos förlag
Utgivningsdatum 2021-02-14
Bandtyp Inbunden utan skyddsomslag
Sidantal 480, inklusive illustrationer
Format, storlek, vikt och volym
Format (bredd x höjd x tjocklek) 150 x 210 x 33 mm
Nettovikt 838 g

Skriv en recension!

Vänligen logga in eller skapa ett konto för att recensera.

Läkaren som vägrar låta sig tystas : min livsresa och sökandet efter nya svar på sjukdomars uppkomst

  • 238,00 kr

  • Exkl. moms: 224,53 kr

Relaterade produkter

Prissänkt!
Fantomjaget – (och hur man hittar sitt v...

Fantomjaget – (och hur man hittar sitt v...

Prissänkt med 20 kr! David Icke – bannlyst från Facebook, Youtube..

198,00 kr Exkl. moms: 186,79 kr

Vaccinationer: risker och skador [2u]

Vaccinationer: risker och skador [2u]

Andra reviderade svenska upplagan! Ska jag låta vaccinera mig och mitt barn? ..

218,00 kr Exkl. moms: 205,66 kr

Överlista din cancer – alternativa icke-...

Överlista din cancer – alternativa icke-...

Andra reviderade upplagan! Som många säkert känner till är fr&ar..

258,00 kr Exkl. moms: 243,40 kr

Sanningen om smitta : teorier och fakta ...

Sanningen om smitta : teorier och fakta ...

De åtgärder som vidtogs under covid-19-pandemin byggde alla på antaganden..

238,00 kr Exkl. moms: 224,53 kr

Prissänkt!
Paketrabatt!
–25%
Anarchospaketet

Anarchospaketet

Prissänkt med 112,50 kr! Detta paket innehållet 1 exemplar av Anarchos f&o..

1 509,00 kr 2 012,00 kr Exkl. moms: 1 423,58 kr

Att vara jordad – den viktigaste upptäck...

Att vara jordad – den viktigaste upptäck...

Den tredje helt reviderade upplagan! Cirka 25 procent av innehållet i denna nya uppl..

228,00 kr Exkl. moms: 215,09 kr

Relaterade artiklar

Utmanande möjligheter i en föränderlig tid

  • 2023-02-11

Anarchos förlag gav ut sin första boktitel 2007 i samband med att företaget Anarchos ..

Läs mer

Taggar: hälsa, behandling, forskning, medicin, mikroskopering, blod, vetenskapliga artiklar, självbiografi, sjukdomsbegrepp, somatisk ekologi

Följ och gilla oss på facebook
Skriv in ditt namn och din e-postadress, och eventuellt hur många exemplar du är intresserad av i meddelandefältet, så mejlar vi dig när produkten åter finns i lager.
Namn
E-postadress
Meddelande